Tìm kiếm công việc mơ ước tại Chuỗi Thực Phẩm TH

Phát triển bản thân và tỏa sáng tại môi trường làm việc hạnh phúc.

Tìm kiếm công việc mơ ước tại Chuỗi Thực Phẩm TH

Phát triển bản thân và tỏa sáng tại môi trường làm việc hạnh phúc.

Tìm kiếm Công việc | Tham gia cộng đồng Tài năng

Xem thêm

Về Công ty Cổ Phần
Chuỗi Thực Phẩm TH

Công ty Chuỗi Thực Phẩm TH (THFC) vận hành một hệ thống phân phối chuyên nghiệp cho toàn bộ sản phẩm TH. Đây là các sản phẩm thể hiện giá trị cốt lõi "hạnh phúc đích thực" cho sức khỏe cộng động. TH true mart, một phần của THFC, là chuỗi các cửa hàng bán lẻ cung cấp trực tiếp tới khách hàng các sản phẩm thực phẩm, sữa và đồ uống của TH với tiêu chuẩn vượt trội.

Xem thêmCUỘC SỐNG THFC

HOẠT ĐỘNG
TUYỂN DỤNG