Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 02388 746 005 & 02383 963 090

Email: dung.tranthi@thmilk.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thtruemilktuyendung