BÀ THÁI HƯƠNG

Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH

NHÀ SÁNG LẬP

Nữ doanh nhân Thái Hương được biết đến là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2020), là người phụ nữ có một bản lĩnh kiên định và một tấm lòng nhân hậu, đã xây dựng thương hiệu TH: “True Happiness- hạnh phúc đích thực” dựa trên giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Tại Việt Nam, bà là người tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ; tìm thấy chiếc chìa khóa vàng trong nông nghiệp Việt Nam bằng cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ cao, khởi dựng Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa năm 2008, xác lập kỷ lục Trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á (2015) với quy mô 45.000 con, ghi tên ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới.

Sau sản phẩm sữa, dưới bàn tay kiến tạo của bà, các Dự án khác thuộc Tập đoàn TH lần lượt cho ra đời các sản phẩm từ nông nghiệp an toàn, sạch, hữu cơ, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, những ngôi trường đẹp như trong mơ và câu chuyện hay cho con trẻ. Bà tâm niệm sẽ đưa nông nghiệp Việt Nam ra thế giới với những chuẩn mực khắt khe nhất.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TH là một Tập Đoàn Doanh nhân yêu nước
TH đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia
TH không tìm cách tối đa hóa lợi nhuận mà là hợp lý hóa lợi ích.

Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả thể lực và trí lực, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa, gạo, thực phẩm và các sản phẩm sữa mà cần có một chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia.

Những dự án đầu tư của TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp với sản lượng và chất lượng theo chiều hướng phát triển bền vững và có lợi cho sức khỏe.


05 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TẬP ĐOÀN TH


  • Vì hạnh phúc đích thực
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Hoàn toàn từ thiên nhiên
  • Thân thiện với môi trường
    Tư duy vượt trội
  • Hài hòa lợi ích

HỆ SINH THÁI CỦA TẬP ĐOÀN TH