Hỗ trợ vận hành

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 7 về 7
Chức vụ Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn Công ty
Đặt lại
Quản Lý Hỗ Trợ Thương Mại_Kênh GT (Trade Marketing Manager)
Quản Lý Hỗ Trợ Thương Mại_Kênh GT (Trade Marketing Manager) Hồ Chí Minh, VN Hỗ trợ vận hành 30/06/2024 TH Food Chain
Hồ Chí Minh, VN Hỗ trợ vận hành 30/06/2024 TH Food Chain
Nhân Viên Hỗ Trợ Thương Mại ( Thời vụ 6 tháng)
Nhân Viên Hỗ Trợ Thương Mại ( Thời vụ 6 tháng) Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 16/06/2024 TH Food Chain
Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 16/06/2024 TH Food Chain
Quản Lý Hỗ Trợ Thương Mại_Kênh GT (Trade Marketing Manager)
Quản Lý Hỗ Trợ Thương Mại_Kênh GT (Trade Marketing Manager) Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 30/06/2024 TH Food Chain
Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 30/06/2024 TH Food Chain
Nhân Viên Tác Nghiệp Kinh Doanh_ Mảng đơn hàng
Nhân Viên Tác Nghiệp Kinh Doanh_ Mảng đơn hàng Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 04/07/2024 TH Food Chain
Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 04/07/2024 TH Food Chain
Nhân Viên Tác Nghiệp Kinh Doanh_ Mảng đơn hàng ( thời vụ 6 tháng)
Nhân Viên Tác Nghiệp Kinh Doanh_ Mảng đơn hàng ( thời vụ 6 tháng) Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 03/07/2024 TH Food Chain
Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 03/07/2024 TH Food Chain
CTV Dịch vụ Khách hàng (6 tháng)
CTV Dịch vụ Khách hàng (6 tháng) Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 26/06/2024 TH Food Chain
Hà Nội, VN Hỗ trợ vận hành 26/06/2024 TH Food Chain
Quản Lý Thực Thi & Duy Trì Hệ Thống (Sales Trainer)
Quản Lý Thực Thi & Duy Trì Hệ Thống (Sales Trainer) Hồ Chí Minh, VN Hỗ trợ vận hành 24/06/2024 TH Food Chain
Hồ Chí Minh, VN Hỗ trợ vận hành 24/06/2024 TH Food Chain