Kỹ thuật và xây dựng

Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 4 về 4
Chức vụ Địa điểm Ngành nghề Ngày hết hạn Công ty
Đặt lại
Giám sát cơ khí
Giám sát cơ khí Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Chiết Rót
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Chiết Rót Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nhân Viên Vận Hành CIP
Nhân Viên Vận Hành CIP Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nhân viên Vận hành dây chuyền Cốm
Nhân viên Vận hành dây chuyền Cốm Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant
Nghệ An, VN Kỹ thuật và Xây dựng 30/06/2024 TH Milk Plant